Elfogadom
Termékek Menü
0
Ön itt jár: > >

Á.SZ.F

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
A Shoemanic Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja a vásárlási feltételeket. A webáruházban a termékeknél feltüntetett ár a bruttó vételár, amely tartalmazza a mindenkor érvényes ÁFA-t is, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget! A Shoemanic Cipőoutlet webáruház megváltoztathatja az árakat, módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat.
Abban az esetben, ha a regisztrált bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Shoemanic  Webáruház érvénytelenítheti regisztrációját, vásárlását!
A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásáért.

REGISZTRÁCIÓ
Amennyiben a Shoemanic Webáruházban szeretne vásárolni, kérjük, a pontos adatok megadásával töltse ki a regisztrációs űrlapot. A hibás adatokból eredő téves teljesítésért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A sikeres regisztráció után a rendszer egy elektronikus levelet küld Önnek, amelyben egy linkre kattintva megerősítheti a regisztrációját!

MEGRENDELÉS
A termékek megrendelése a webáruházba történő jelszavas belépés után lehetséges. A kiválasztott termék részletes leírásánál választhat - amennyiben ez lehetséges - színt és méretet is. A mennyiség megadása után a Kosár gombon kattintva a választott termék bekerül egy gyűjtőbe! Ezután eldöntheti, hogy választ további termékeket, vagy továbbmegy a pénztárhoz.
A Kosár gombon kattintva bármikor megnézheti a gyűjtője tartalmát, könnyedén ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti rendelését.
A Pénztár gombon kattintva véglegesítheti a vásárlást!

A megrendelés rögzítéséről a rendszer értesítést küld Önnek elektronikus levélben!

A MEGRENDELT ÁRU ÁTVÉTELE
A megrendelt termékeket átveheti személyesen Esztergomban, a Lőrinc utca 4. szám alatt, a Shoemanic  üzletünkben. Amennyiben kiszállítást kér a GLS futárszolgálata viszi el Önhöz a csomagot.
Ennek díja utánvételes vásárlás esetén 1.100 Forint. A vételár és szállítási költség bankszámlánkra történő elutalása esetén 900,- forint. 15.000,- forint feletti megrendeléseknél nincsen szállítási költség. Szállítási idő a megrendeléstől számított 1-2 nap. 

A megrendel terméket,a  megrendeléstől számított 3 órán belül lemondhatja,a  már kézbesített termékeket nem lehetséges lemondani. A megrendelt, de át nem vett (visszautasítot) termékekre Webáruházunk szállítási költséget számlázhat ki. Webáruházunk csomagolási költséget nem számít fel!

FIZETÉS
A Shoemanic Cipőoutlet webáruházban megrendelt és kiszállított termékek fizetése utánvéttel vagy banki előreutalással lehetséges. Utánvétes fizetés esetén a végösszeg a futár részére készpénzzel fizetendő. Banki előreutalás esetén a termékek kiszállításáról csak az összeg beérkezése után gondoskodunk.

SZAVATOSSÁG, GARANCIA
Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a termék cseréjét, de csak abban az esetben, ha a vevő  igazolja, hogy a hibás terméket a Shoemanic Webáruházban várárolta.   A hibás termék visszajuttatása  a vásárló feladata, ennek  költsége a  vevőt terheli.

A ShoeManic WEBSHOP az általa forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállal. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik)

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:

           

A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási
igények intézésének eljárási szabályairól


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény 66.  § (4)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási
és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:


1. § (1) E  rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a  Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási
igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.
(2) E  rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a  Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.


2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a  felek megállapodása e  rendelet rendelkezéseitől a  fogyasztó
hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.


3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a  szerződés megkötését a  fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a  vállalkozás
a  szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a  fogyasztó figyelmét a  panasztétel lehetőségére és a  panasz
intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.
(2) A  szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az  ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot
– az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.


4. § (1) A  vállalkozás a  fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,
amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak
a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az  (5)  bekezdés szerinti eset kivételével a  szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy
az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
(2) Ha a  vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő
módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A  jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról – az  igény elutasítása esetén az  elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított
három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
(7) A  szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a  fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti
panasznak.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 60. szám 8735

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezt a szándékát köteles e-mailben jelezni a shoemanicmegrendeles@gmail.com e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.  

  A kiszállított, de át nem vett termék szállítási díját a vevő részére kiszámlázzuk.

Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45./2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a  Shoemanic Webáruház címére. (2500 Esztergom, Lőrinc u. 4.). 

Más ( esetleg hibás ) címre, vagy utánvéttel  küldött termékeket sajnos nem áll módunkban átvenni. Vételárat kizárólag bankszámlára tudjuk visszautalni.

Figyelem! Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén vagyunk kötelesek visszatéríteni a teljes vételárat. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vásárlónak kell gondoskodnia. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie.

PANASZFÓRUMOK:

    Fogyasztóvédelmi Hatóság:
   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
   Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
   Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
   Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
   Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig
   Fax: 318-1639
   Békéltető testület:
   Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
   Tel: 488-2131
   Fax: 488-2186
 
Vásárlóink kedvencei
12.900 Ft
12.900 Ft
12.900 Ft