Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Archív

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK (hatályát vesztette 2018. 02. 01-én) A Shoemanic Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja a vásárlási feltételeket. A webáruházban a termékeknél feltüntetett ár a bruttó vételár, amely tartalmazza a mindenkor érvényes ÁFA-t is, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget! A Shoemanic Cipőoutlet webáruház megváltoztathatja az árakat, módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat. Abban az esetben, ha a regisztrált bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Shoemanic Webáruház érvénytelenítheti regisztrációját, vásárlását! A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásáért. REGISZTRÁCIÓ Amennyiben a Shoemanic Webáruházban szeretne vásárolni, kérjük, a pontos adatok megadásával töltse ki a regisztrációs űrlapot. A hibás adatokból eredő téves teljesítésért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A sikeres regisztráció után a rendszer egy elektronikus levelet küld Önnek, amelyben egy linkre kattintva megerősítheti a regisztrációját! MEGRENDELÉS A termékek megrendelése a webáruházba történő jelszavas belépés után lehetséges. A kiválasztott termék részletes leírásánál választhat - amennyiben ez lehetséges - színt és méretet is. A mennyiség megadása után a Kosár gombon kattintva a választott termék bekerül egy gyűjtőbe! Ezután eldöntheti, hogy választ további termékeket, vagy továbbmegy a pénztárhoz. A Kosár gombon kattintva bármikor megnézheti a gyűjtője tartalmát, könnyedén ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti rendelését. A Megrendelem gombon kattintva véglegesítheti a vásárlást!
A megrendelés rögzítéséről a rendszer értesítést küld Önnek elektronikus levélben! A MEGRENDELT ÁRU ÁTVÉTELE A megrendelt termékeket átveheti személyesen Esztergomban, a Lőrinc utca 4. szám alatt, a Shoemanic üzletünkben. Amennyiben kiszállítást kér a GLS futárszolgálata viszi el Önhöz a csomagot. Ennek díja utánvételes vásárlás esetén 1.100 Forint. A vételár és szállítási költség bankszámlánkra történő elutalása esetén 900,- forint. 15.000,- forint feletti megrendeléseknél nincsen szállítási költség. Szállítási idő a megrendeléstől számított 1-2 nap. A megrendel terméket,a megrendeléstől számított 3 órán belül lemondhatja,a már kézbesített termékeket nem lehetséges lemondani. A megrendelt, de át nem vett (visszautasítot) termékekre Webáruházunk szállítási költséget számlázhat ki. Webáruházunk csomagolási költséget nem számít fel! FIZETÉS A Shoemanic Cipőoutlet webáruházban megrendelt és kiszállított termékek fizetése utánvéttel vagy banki előreutalással lehetséges. Utánvétes fizetés esetén a végösszeg a futár részére készpénzzel fizetendő. Banki előreutalás esetén a termékek kiszállításáról csak az összeg beérkezése után gondoskodunk. SZAVATOSSÁG, GARANCIA Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a termék cseréjét, de csak abban az esetben, ha a vevő igazolja, hogy a hibás terméket a Shoemanic Webáruházban várárolta. A hibás termék visszajuttatása a vásárló feladata, ennek költsége a vevőt terheli. A ShoeManic WEBSHOP az általa forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállal. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik) Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő: A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít. (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell. 2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 60. szám 8735 VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezt a szándékát köteles e-mailben jelezni a shoemanicmegrendeles@gmail.com e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli. A kiszállított, de át nem vett termék szállítási díját a vevő részére kiszámlázzuk. Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45./2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Shoemanic Webáruház címére. (2500 Esztergom, Lőrinc u. 4.). Más ( esetleg hibás ) címre, vagy utánvéttel küldött termékeket sajnos nem áll módunkban átvenni. Vételárat kizárólag bankszámlára tudjuk visszautalni. Figyelem! Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén vagyunk kötelesek visszatéríteni a teljes vételárat. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vásárlónak kell gondoskodnia. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie. PANASZFÓRUMOK: Fogyasztóvédelmi Hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270 Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig Fax: 318-1639 E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu Békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. Tel: 488-2131 Fax: 488-2186  
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Kereső
Szín
Anyag:
Méret:
Méret: